Wie lacht mee? Hoe een thesis een zaak van staatsbelang wordt in onze dramademocratie…

Je kan er mee lachen, maar misschien zijn volgende incidenten wel exemplarisch voor de manier waarop media en politiek met elkaar omgaan. Sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte is namelijk boos op de VRT. Hij is niet alleen voorzitter van de sp.a, maar ook van basketbalploeg Oostende. Vande Lanotte vond de radioverslaggeving van de wedstrijden van de finale maar niets en liet dit via een boze telefoon weten aan Tony Mary, de gedelegeerd bestuurder van de VRT. Die beloofde dat hij het zou onderzoeken… Het gaat hier om iets banaals als sportverslaggeving, maar men kan zich de vraag stellen hoe ver de inmenging op andere, relevante, vlakken wel gaat en hoe zeer politici politieke verslaggeving proberen te beïnvloeden.

Bij een tweede incident spelen Knack en Freya Van den Bossche de hoofdrol. Koen Meulenaere insinueert al een hele tijd in zijn Knack-rubriek Bladspiegel dat Freya Van den Bossche haar thesis aan de universiteit niet zelf zou geschreven hebben. Van den Bossche heeft Knack nu voor de rechter gedaagd. Of de minister nu zelf haar thesis heeft geschreven of niet is in deze zaak eigenlijk irrelevant. Wat in deze zaak veel schrijnender is, is dat de media zoveel aandacht schenken aan een non-event dat absoluut niets te maken heeft met een goed bestuur van België. Wat toch de eerste verantwoordelijkheid is van Van den Bossche. Laat de pers zich daar op concentreren, dan maakt het zijn rol van zelfverklaarde bewaker van de democratie ook echt waar. Maar het feit dat zo’n onbelangrijk feit zelfs voorpaginanieuws wordt van zelfverklaarde kwaliteitskranten, is volgens HVV hoogst bedenkelijk.