Het medium TV: beelden en woorden zeggen veel, maar niet alles

Nico Carpentier (docent communicatiewetenschappen aan VUB en KUB) plaatst in een column in Mo* van juni een aantal kanttekeningen bij de kracht van televisiebeelden. Ook televisie heeft zijn beperkingen. Omdat het medium zo snel en direct is, maakt het de weergave van complexe redeneringen quasi onmogelijk.
Het steunt op een reeks formats die wel veel mogelijkheden bieden, maar die tegelijk ook veel uitsluiten, onder meer omdat de beeldtaal ontoereikend is of omdat een bepaald ideologisch kader wordt gebruikt. Versta: wie bijvoorbeeld een documentaire maakt, kiest zelf welke beelden worden gebruikt, welke muziek er onder wordt gezet en welke sfeer de documentaire uitstraalt. Het gaat dus niet om het louter maar objectief weergeven van feiten. Wie kritisch wil omspringen met media, houdt dit eenvoudige weetje dus best in het achterhoofd. Zeker omdat televisie een machtig medium blijft: een beeld zegt meer dan duizend woorden.