Johan Braeckman over Charlie Hebdo, religieus radicalisme en humanistische waarden

Volgens prof. dr. Johan Braeckman is het antwoord op radicale religie niet méér religie, maar een betere verspreiding van het humanistisch gedachtegoed. De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging onderschrijft zijn warme pleidooi voor een humanisme dat opkomt voor rationeel denken, individuele verantwoordelijkheid, respect … Lees verder