Geboortecijfers zullen blijven dalen

Terwijl vrouwen begin vorige eeuw nog gemiddeld 6 kinderen kregen, daalde dit cijfer in veel landen tot 2,5 de voorbije 50 jaar. In Sub-Saharaans Afrika bleef het cijfer wél hoog, maar in 75 landen – voornamelijk in Europa, maar ook in bijvoorbeeld China, Costa Rica, Canada of Australië – daalde het onder het zogenaamde ‘vervangingsniveau’. Daarmee treft de daling in feite bijna de helft van de wereldbevolking.

Het vervangingsniveau of beter ‘het niveau voor vruchtbaarheidsvervanging’ is met 2,1 geboortes per vrouw het punt waarop de bevolkingsaanwas stabiliseert. In de 20ste eeuw was er sprake van een verviervoudiging van de wereldpopulatie als gevolg van een hoge vruchtbaarheid in combinatie met lage sterftecijfers.

Maar de exponentiële groei zou dus niet blijven duren. In de toekomst zou door de dalende vruchtbaarheid gepaard aan urbanisering, meer onderwijs en voorbehoedsmiddelen, globale vrouwenemancipatie en lagere sterftecijfers, het geboortecijfer zelfs blijvend afnemen. Volgens de VN komt drie kwart van de wereldpopulatie rond 2050 onder het niveau van de vruchtbaarheidsvervanging – dus met minder dan 2 kinderen. Daarom zullen landen blijven investeren in oplossingen en mechanismen om dalende geboortecijfers – die worden gezien als een gevaar voor economie en samenleving – tegen te gaan.

woman-23888_640

4 reacties op “Geboortecijfers zullen blijven dalen

  1. Dit bericht is niet ondertekend. Het zwijgt over de bevolkingsexplosie die in veel landen zich verder ontwikkelt, en daar de natuurlijke rijkdommen en werkgelegenheid uitput. De laatste zin: …”oplossingen”… impliceert dat een laag geboortecijfer een probleem is. Ongemerkt dringen godsdienstige visies door in dit soort berichtgeving.

  2. Welja daar gaat het nu juist om – Vermeersch bevestigd toch de overpeinzing van Roels… Armoede en overbevolking (wat helaas een logisch biologisch feit is) versus welvaartmaatschappij (die de aarde uitput) en geboortebeperking om de luxe te kunnen handhaven op de rug van : ja, de arme landen. Ethiek en economie mogen blijkbaar niet samengaan om een sociale verbetering te realiseren!

  3. Eindelijk het begin van enig goed nieuws komt in zicht, de overbevolking van de menselijke soort is de aanleiding van bijna elk probleem waar deze wereld mee worstelt, met een wereldbevolking van 600 miljoen mensen zou er veel minder ellende, verdriet, ziekte, vervuiling, oorlog, onvrijheid etc… zijn. Alleen jammer dat dit telkens weer als slecht nieuws wordt voorgesteld. Hopelijk gaat het een beetje snel met die onvruchtbaarheid want de groei van de wereldbevolking gaat nog steeds onvoorstelbaar hard.

Reacties zijn gesloten.