Mens aanpassen om klimaatverandering af te remmen?

Een onderzoeksteam met onder meer ingenieurs van de universiteiten van New York en Oxford, stelt dat we er, om klimaatverandering af te remmen, niet enkel aan zouden moeten denken hoe we onze omgeving kunnen aanpassen om ze leefbaar te houden voor de mensheid. We kunnen ook aan de mens zélf sleutelen. Ze denken daarbij niet enkel aan het altruïstischer en empathischer of intelligenter maken van mensen – zodat ze bijvoorbeeld minder kinderen ter wereld brengen of betere morele keuzes maken die goed zijn voor het milieu – maar aan ‘human engineering’ in de ware zin van het woord.
human engineering
Concrete voorstellen: genetische of medicamenteuze modificaties, die bijvoorbeeld zorgen voor misselijkheid bij vleesconsumptie, een onderschatte factor in het CO2-verhaal. Of nog sterker: het ‘krimpen’ van mensen zodat ze in totaliteit minder voedsel, energie en grondstoffen nodig hebben.
De experts wijzigen daarmee niet enkel de definitie van ‘human engineering’ of ergonomie – het (her)ontwerpen van zaken om het doeltreffend functioneren van de mens te bevorderen – maar zadelen ons op met een interessante vraag: hoe ver zijn we eigenlijk bereid om te gaan voor het behoud van onze leefomgeving? De ingenieurs in kwestie geloven in hun ideeën en stellen dat de huidige voorstellen – geo-ingenieurs die de aarde willen afkoelen bijvoorbeeld – te riskant zijn en dat “banale” gedrags- en marktoplossingen te weinig effect hebben.