Opinie: De skinhead en de moslima (Jurgen Slembrouck)

De discussies over de neutraliteit van de overheid worden gevoerd op een manier die een sereen debat haast onmogelijk maakt. Een pleidooi voor neutraliteit wordt herleid tot een hoofddoekenverbod en de drie maatschappelijke sferen – privaat, publiek, overheid – worden op een hoopje gegooid. Zo ontstaat de opvatting dat het seculiere samenlevingsmodel antigodsdienstig is en dat neutraliteit hand in hand gaat met discriminatie in plaats van met diversiteit.

Thuis draag je wat je wilt. Op straat is de levensbeschouwelijke diversiteit manifest aanwezig. Maar wie voor de overheid werkt, mag geen levensbeschouwelijke tekens dragen. De reden ligt voor de hand: de burger is afhankelijk van de overheid voor bepaalde diensten, en dus beschikt de ambtenaar over macht. Als de ambtenaar bepaalde levensbeschouwelijke tekens draagt, dan kan dat een ongewenste invloed hebben op de vrijheid van de burger of op de perceptie van de dienstverlening. Een man die werd misbruikt door een priester, zal mogelijk geen aangifte doen bij een politieman die zichtbaar een houten kruis draagt. Een architect wiens ontwerp voor een moskee werd afgekeurd, zal twijfelen aan de objectiviteit als de ambtenaar herkenbaar is als een orthodoxe Jood. De neutraliteit van de overheid draait dus niet alleen om ‘de hoofddoek’. Alle geloofsovertuigingen worden geviseerd, omdat zij verwijzen naar opvattingen waarvan wordt beweerd dat ze ‘waar’ zijn; die ‘voor iedereen en alle tijden’ gelden en waaruit ‘dwingende morele normen’ volgen.

Zelfs als de dienstverlening uitstekend is kan er een negatief effect zijn. Stel dat een moslima prima lesgeeft en een hoofddoek draagt. Leerlingen zouden na een tijd verkeerdelijk kunnen denken dat je een devote moslim moet zijn om voorbeeldig in het leven te staan. Terwijl officieel onderwijs er net over moet waken dat leerlingen zich op basis van objectieve informatie levensbeschouwelijk oriënteren. Voor wie dit niet meteen duidelijk zou zijn: vervang in bovenstaand voorbeeld de hoofddoek door een skinheadsymbool. Strikte neutraliteit garandeert het best de vrijheid van de burger en voedt de perceptie dat de dienstverlening objectief werd verleend.

Jurgen Slembrouck, moraalwetenschapper (UAntwerpen)

Bron: De Standaard, 9/01/2016

2639569

5 reacties op “Opinie: De skinhead en de moslima (Jurgen Slembrouck)

 1. Beste Jurgen,

  Je hebt helemaal gelijk ik pleit voor 100% voor een seculiere staat en onderwijs, dus bv ook geen lessen godsdienst (gelijk welke godsdienst) op géén enkele school.

  Met vriendelijke groet

  Georges

 2. Het verbaast me altijd dat atheisten bij het debat over de neutraliteit van de overheid zich altijd uitputten in argumenten, terwijl een eenvoudige verwijzing naar de Belgische Grondwet, art. 20 moet volstaan “Niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan handelingen en aan plechtigheden van een eredienst of de rustdagen ervan te onderhouden.” Als ik met een overheid in aanraking kom, mag ik geen enkel teken van een religieuze overtuiging waarnemen, want dan weet ik niet of ik toevallig in “enigerlei” wijze betrokken ben bij de handelingen van een eredienst. Zo simpel is het. Het OCMW van Hasselt, dat een wijkrestaurant beheert waar enkel halal-eten te krijgen is, handelt dus volkomen ongrondwettelijk ! (http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-hasselt/wijkrestaurant-serveert-enkel-halal-a2547294/)
  Atheisten zouden hier op hun achterste poten moeten staan, en in alle media de neutraliteit van het Hasseltse OCMW moeten herclaimen !

 3. Tussen haakjes een skinhead-symbool is géén uiting van een eredienst, en is dus toegelaten.

 4. Ik ga akkoord met uw uitgangspunt.
  Een stapje verder: impliceert neutraliteit ook niet depolitisering?

 5. Om “Scheiding tussen Kerk en Staat” te symboliseren bestaat er een speldje van een blad van de boom “Ginkgo Biloba”. Het is een blad van een Japanese boom die ouder is dan de Dinosauriers, het blad bestaat uit 2 afzonderlijke lobben die op die wijze “Scheiding tussen Kerk en Staat” laat zien. Het is een initiatief van de “Europese Federatie Vrijzinnige Centra”. Promoot dat zodat op z’n minst alle vrijzinnigen zo’n speldje zouden dragen en het is nog mooi ook! Zorg er voor dat iedereen het zich kan aanschaffen zodat we op z’n minst dat toch al doen want er wordt te weinig over gecommuniseerd

Reacties zijn gesloten.