Opinie: Levensbeschouwingen op de VRT verdwijnen. “De VRT zoekt naar alternatieven?” (Sylvain Peeters)

Vanaf dit jaar is de afschaffing van de zendtijd door levensbeschouwelijke derden op de VRT een feit. Op 6 januari bracht Jan Hautekiet op Radio 1 dit nog eens in de aandacht. En terecht, want het beroert nog steeds heel wat mensen.

De vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing nam binnen de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog het voortouw om samen met alle andere levensbeschouwingen te protesteren bij minister Sven Gatz en te pleiten voor het behoud van de levensbeschouwelijke derden. Deze actie was echter tevergeefs.

Als vrijzinnige gemeenschap betreuren wij het verdwijnen van de uitzendingen van de Humanistisch-Vrijzinnige Radio en Lichtpunt. Bij de uitzendingen van de levensbeschouwelijke derden bracht Lichtpunt vernieuwende televisie en nieuwe formats. Met diepgaande interviews, eigen reportages, interessante binnenlandse en buitenlandse documentaires werden tal van thema’s vanuit een ethisch standpunt belicht en werd een ruim algemeen publiek bereikt.

Volgens de politiek zou de VRT in haar programmering aandacht moeten besteden aan de verschillende levensbeschouwingen. De VRT moet zoeken naar alternatieven.

De vraag is dan ook: Hoe zal de VRT werk maken van diversiteit in de beeldvorming, onpartijdige, onafhankelijke en betrouwbare informatie en duiding, en haar bijdrage tot actief burgerschap – zoals gesteld in de nieuwe beheersovereenkomst?

Bij veel mensen stellen we echter een blinde vlek vast wat betreft de huidige uitzendingen op de VRT. We kennen allemaal de uitzendingen van de erediensten op zondag, maar waar blijft dan de vrijzinnige stem?

De erediensten vallen niet onder de naam “uitzendingen door derden” en behoren tot de programmatorische autonomie van de openbare omroep. En men is nog niet van plan om die zogenaamd cultuurhistorische traditie te stoppen.

Geen vrijzinnige stem dus en op deze wijze doet de VRT aan discriminatie, wat een aantasting van de vrijheid van overtuiging is en gesanctioneerd wordt door zowel de Grondwet als door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

In ons land bestaan verschillende grondwettelijk erkende levensbeschouwingen, bij ons verenigd in de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog. Ze dienen op voet van gelijkheid geplaatst te worden en bij alle uitzendingen van de openbare omroep aan bod te komen.

Binnen de strategische doelstelling rond de bijdrage van de VRT tot geïnformeerd burgerschap lezen we: ”Levensbeschouwelijke strekkingen worden geïntegreerd in het aanbod van de publieke omroep, ook in een apart televisieprogramma en een vast onderdeel in een wekelijks radioprogramma. De VRT organiseert structureel overleg met de vertegenwoordiging van levensbeschouwelijke strekkingen.”

Het in stand houden van de uitzendingen van sommige erediensten op zondag lijkt mij haaks te staan op de geformuleerde ambitie dat de VRT bijdraagt tot geïnformeerd burgerschap. Alle levensbeschouwingen dienen op gelijke voet behandeld te worden.

Ik hoop dat de VRT in haar zoektocht naar alternatieven het pluralisme kan blijven waarborgen.

Sylvain Peeters,
Voorzitter deMens.nu – Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw

VRT_logo.svg

4 reacties op “Opinie: Levensbeschouwingen op de VRT verdwijnen. “De VRT zoekt naar alternatieven?” (Sylvain Peeters)

 1. Ja ik vind het ook een schande dat ze die programma’s niet meer uitzenden vooral lichtpunt was ok gaven ook een mooi beeld hoe de wereld er uitziet trouwens alle programma’s waren interessant, uit alles kun je wat leren ,spijtig dat ze zo kortzichtig kunnen zijn . Daniel

 2. Opnieuw worden we geconfronteerd met een verschraling van ons media landschap.
  Droevig en dit voor een Minister die zich beroep op liberale principes!

 3. Ik vind dat er te weinig protest was tegen de afschaffing van de uitzending voor vrijzinnigen. Frank Stappaerts deed prachtig werk. Maar wat weg is is weg.
  We moeten niet alleen naar de VRT met de vinger wijzen. We moeten zelf alternatieven uitwerken. Laat een groepje vrijwilligers een internet-radio opzetten. Eddy Bonte heeft zelf zo een radio, we kunnen van zijn expertise gebruik maken.

 4. Indien de Minister werkelijk zijn been stijf houdt en alle uitzendingen, georganiseerd door de vrijzinnigen blijft verbieden, dan moeten wij – als ultieme reactie – eisen dat ook de uitzending van de zondagmis wordt afgeschaft. De gelovigen kunnen dan nog kijken naar “Blokken”, een programma dat geïnspireerd is op de katholieke leer. Leden van de Raad van Bestuur van de VRT gebruik uw verstand en geef de vrijzinnigen evenveel rechten en zendtijd als de katholieken.

  Robert JONCRET
  ere-inspecteur-adviseur NCZ

Reacties zijn gesloten.