“Respecteer het recht op zorg van psychisch zieke patiënten”

Ons land is sinds 1998 maar liefst veertien keer door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld voor de foltering van psychisch zieke patiënten die misdrijven begingen, maar die men behandeling en verzorging weigert en opsluit in gevangenissen. De Koninklijke Academie voor Geneeskunde, het Vlaams Geneeskundigenverbond en de bijna tweehonderd experts die ze opgetrommeld hadden, eisten afgelopen zaterdag dat de zorg voor geïnterneerden – naar analogie van een Europese aanbeveling – bij Volksgezondheid in plaats van Justitie ondergebracht wordt. Enkel dan wordt het recht op onafhankelijke zorg gerespecteerd.

Zestien jaar geleden veroordeelde het Mensenrechtenhof in Straatsburg België voor het eerst. Veertien veroordelingen later is het gebrek aan reactie vanuit de politiek frappant. Een kwart van de 1084 geïnterneerden kan binnenkort terecht in een nieuw gebouw in Gent, maar dat is dweilen met de kraan open. Recent werden we geconfronteerd met het schokkende bericht dat Frank Van Den Bleeken, de geïnterneerde die geen toelating kreeg om naar een Nederlands ziekenhuis te gaan voor de behandeling van zijn dwanggedachten, wél de toelating kreeg om euthanasie te laten uitvoeren.

De schuld ligt echter niet uitsluitend bij de politiek. Universiteiten en medische faculteiten maakten van de forensische psychiatrie nooit een echte specialisatie, noch maakte de medische wereld er ooit een beschermde beroepstitel van. Wetenschappelijk onderzoek in dit domein is ook erg zeldzaam: alleen de Universiteit Antwerpen heeft er een centrum voor, zegt professor Paul Cosyns.

20141002 Respecteer het recht op zorg van psychisch zieke patiënten

Geïnterneerden horen niet thuis in een normale gevangenis omdat er daar geen therapie voorzien is. Dat kan tot schrijnende situaties leiden bij geestesgestoorde gevangenen. Denk bijvoorbeeld aan Tom De Clippel die zichzelf in 2001 op 28-jarige leeftijd verhing in de gevangenis van Gent. Zulke situaties zijn te voorkomen op de manier waarnaar al jarenlang vraag is: de opvang van geïnterneerden is nu eenmaal een kwestie van Volksgezondheid.