Vermaatschappelijking van de zorg

In Knack schrijft redacteur Ann Peuteman een helder artikel met de titel ‘Bejaarden, trek uw plan’. Vermaatschappelijking is een mooi woord, maar wil de maatschappij hieraan meewerken? Dat is een cruciale vraag. Onze maatschappij is zeer individualistisch. Mensen zijn graag op zichzelf. Wonen graag zelfstandig, zowel jongeren als ouderen. De druk werkende mens heeft nauwelijks tijd om de eigen kinderen op te voeden, laat staan voor zijn ouders te zorgen. Dat is al lang uit de mode, op een enkele uitzondering na.

De overheid heeft niet voldoende geld om de vergrijzingsgolf op te vangen, maar evenmin om de geboortegroei behoorlijk te hanteren. Kinderen worden in klascontainers gestopt wegens capaciteitsgebrek en voor bejaarden zijn plannen om die bij hun kinderen in een container in de tuin te zetten. De redenering is dat ze zelfstandig blijven en toch in de buurt zijn. Je vraagt je af of dat aansluit bij menswaardig ouder worden. Doet het niet denken aan het hok voor de hond in de tuin? De hond mag tegenwoordig binnen slapen. En wat dan met mensen die geen kinderen of familie meer hebben? De katholieke idee van caritas komt hier om de hoek loeren. Iedereen helpt zijn medemens. Zonen en dochters, vrienden en buren ook.

Vermaatschappelijking van de zorg betekent dus dat we collectief verantwoordelijk zijn voor medeburgers die extra hulp nodig hebben en dat we dus meer voor elkaar moeten zorgen. De overheid bespaart, dus moet iedereen zijn verantwoordelijkheid maar opnemen. Het risico is niet denkbeeldig dat dit niet gaat werken zoals het voorgespiegeld wordt. Mensen zullen mogelijk aan hun lot worden overgelaten. Dat kan groteske vormen aannemen die niets meer te maken hebben met een humane maatschappij.

Magda Heeffer

Zie: http://www.knack.be/nieuws/belgie/bejaarden-trek-uw-plan/article-opinion-542531.html?utm_source=Newsletter-18/03/2015&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBAVUKN&M_BT=4865498206728

Nursing_home

1 reactie op “Vermaatschappelijking van de zorg

  1. De moderne westerse mens heeft nauwelijks tijd meer om zijn kinderen op te voeden laat staan om voor zijn ouders te zorgen lezen we. En toch blijft iedereen tegen beter weten in kweken – het is misdadig om mensen ter wereld te brengen zonder de garantie op een menswaardig bestaan.

Reacties zijn gesloten.