VN werpt kritische blik op Vaticaans beleid inzake seksueel misbruik

Het Vaticaan is opnieuw verhoord door de Verenigde Naties in het kader van het dossier over seksueel misbruik in de Kerk, en haar manier – of gebrek eraan – om hieraan iets te doen.
Blijkbaar vindt het Vaticaan, namens woordvoerder Silvano Tomasi, in grote lijnen dat ze reeds genoeg ondernomen hebben om iets aan de problematiek te doen: “We hebben de voorbije 10 jaar al schoon schip gemaakt binnen de eigen rangen”, luidt het. Met als resultaat ‘stabilisatie’ van het seksueel misbruik en zelfs een daling van het aantal plegers van pedofilie. Cijfers die deze dalende trend aantonen, zijn wellicht niet voorhanden. Hoewel reeds veel schadevergoedingen werden betaald aan slachtoffers, is er vandaag nog steeds sprake van manoeuvers om schadecliams te ontwijken en van intimidatie van slachtoffers.misbruik kerkHet idee dat de Kerk meent zichzelf op de borst te mogen kloppen voor een goed beleid terzake, is tekenend voor haar gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Vooral als we mogen optekenen dat de Heilige Stoel – nochtans het centrale bestuursorgaan van de Kerk (RKK) – zich enkel verantwoordelijk voelt voor toepassing van het VN-Verdrag (Tegen Martelingen) wat haar eigen grondgebied betreft, namelijk de kleine stadsstaat zelf.