Voor vernieuwing abortuswetgeving

De Belgische abortuswetgeving bestaat 25 jaar en is aan verbetering toe. Een eerste stap is abortus uit het strafrecht halen. Gelukkig pleit de Open VLD-senator Jean Jacques De Gucht ervoor om hier nu snel werk van te maken: ‘Mensen die kiezen voor zwangerschapsafbreking, doen dat omdat ze het beste voor hebben met kinderen. Dat is geen strafbaar feit.’ Dit in tegenstelling tot aartsbisschop Leonard die in het paasweekeind het verzet van koning Boudewijn tegen de abortuswet 25 jaar geleden profetisch noemde. Nochtans heeft hij niets tegen de vrouwen die het laten doen. Begrijpe wie begrijpen kan: hij keurt de wet af, maar veroordeelt de vrouwen niet.

Wat wij als vrijzinnigen helemaal niet kunnen begrijpen is hoe een kerkelijk leider een burgerlijke wet durft veroordelen. Daar heeft hij niets mee te maken. Scheiding van kerk en staat moet er zijn en blijven.

Magda Heeffer

Jean-Jacques De Gucht