Wereldvoedseldag

Sinds 1981 organiseert de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (Food and Agriculture Organization, FAO) activiteiten en conferenties rond Wereldvoedseldag op 16 oktober. Daar doen 150 landen aan mee. Er wordt aandacht voor voedselzekerheid in de wereld gevraagd. Hoewel de afgelopen tien jaar het aantal mensen dat honger lijdt is gedaald, zijn het er nog altijd 805 miljoen. Elke dag sterven er mensen aan de gevolgen van honger. De meesten zijn kinderen onder de vijf jaar. Schrijnend om dan te horen dat er voedsel genoeg is op de wereld voor alle mensen. Het komt echter niet altijd op de juiste plek terecht. Bovendien wordt er veel eten verspild: 33 procent van al het voedsel dat geproduceerd wordt! In het zuiden is deze verspilling meestal te wijten aan slechte opslagfaciliteiten. In het noorden zijn consumenten en retailers verantwoordelijk. De Canadese onderzoeker dr. Evan Fraser is toch optimistisch. Ondanks de sterke toename van de bevolking is er voldoende voedsel voor iedereen. Volgens Fraser is honger is eerder een probleem van politiek en dagelijks gedrag van de burger. Honger is dus een oplosbaar probleem. Natuurlijk zullen droogtes en misoogsten de toekomst beïnvloeden, maar daarbij moet steeds in het achterhoofd worden gehouden dat er voldoende voedsel voorhanden is. Niemand hoeft honger te lijden. Het komt aan op een degelijke herverdeling en een juiste politiek.

Bron: Knack 16/10/2014

Healthy-Foods-Love